Ešte pre dvoma mesiacmi sme boli v situácii, že sme si na pracovnom trhu nemohli vyberať. Nebolo veľmi z čoho. Porovnávať kvalitu zamestnancov v časoch na začiatku nášho podnikania a v dnešnej dobe nás vedie len k zbytočnej frustrácii. Štatistiky inzercii sú biedne, ohlasy uchádzačov slabé, percento dobrých, ktorí zostanú, sa meria hádam na promile.

Ale nebudeme sa vyhovárať, robíme aj sebareflexiu a hľadáme riešenia v zlepšení kvality našej práce. A stále u nás vo firme voči zamestnancom platí ľudský prístup alebo, ako sa hovorí teraz po novom, soft approach (tento múdry výraz som sa naučila od mojej netere vysokoškoláčky a tešíme sa, že sa môžeme učiť aj od mladých).

Čo prinesie obdobie po COVID-19? Príde zmena na pracovnom trhu? Plné média o budúcej nezamestnanosti, hromadnom prepúšťaní, ľudia budú bez práce. My prácu zatiaľ máme. Snažíme sa prispôsobiť trhu, aktuálnym potrebám a zároveň hľadieť na potreby a neľahkú situáciu zamestnancov počas pandémie.

Veľa ľudí je doma, rozmýšľajú, čo budú robiť, z čoho budú platiť účty, čo spraví živnostník…. Štát podáva pomocnú ruku. Odklady splátok, leasingov, refundácia miezd, posuny odvodov, …..

Inzerovali sme na sociálnych sieťach ponuky práce aj počas tohto náročného obdobia. Štatistika len jednej sociálnej siete mi vraví, že 114 zdieľaní a dosah skoro 20 000 ľudí. Realita? 10 uchádzačov reagovalo, 3 prišli na pohovor reálne si zistiť informácie, 1 z toho v skutočnosti aj pracuje. Zasa teda vypomáha rodina a známi. Je chyba naozaj len v tom, že málo platíme? Alebo je to aj trošku o strate pracovných návykov a o načahovaní rúk, že štát pomôže?

Nechajme sa prekvapiť. My budeme stále hľadať cesty na zlepšenie pracovných podmienok a zároveň na zlepšenie kvality našej práce pre našich zákazníkov. Lebo zabolí každá negatívna referencia a verte nám, nikdy ju neberieme na ľahkú váhu.