UPRATOVANIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV BYTOVÝCH DOMOV (PANELÁKOV)

Ponúkame:
- servis 1 x do týždňa
- servis 2 x do týždňa
- servis 3 x do týždňa
- servis 5 x do týždňa

Regióny: Nitra, Zlaté Moravce, Levice, Šaľa

Servis zahŕňa:
- zametanie a umývanie podlaží, medzipodlaží, vestibulu, výťahov
- odstraňovanie prachu a nečistôt z prístupných horizontálnych plôch
- umývanie výťahových kabín
- umývanie vchodových dverí
- umývanie okien na schodiskách
- zametanie vonkajšej podesty domu
- zametanie pivníc
- v prípade záujmu odpratávanie snehu a solenie

Cena sa odvíja od času potrebného na vykonanie prác. Zahŕňa všetky náklady spojené s výkonom prác.
Kontakt: 0948304666, 0948099109
Janka Horková

Comments are closed.