UPRATOVANIE NOVOSTAVIEB

Cena: 10 € / hodina / pracovník.
15 € jednorázový poplatok za čistiace prostriedky a pracovné pomôcky

Na to, aby ste sa mohli definitívne rozhodnúť pre náš servis, ponúkame bezplatnú obhliadku firmy / domu / bytu, na základe ktorej spolu s Vami vyšpecifikujeme obsah prác a cenu.

Kontakt: 0948 380 411 alebo 0911 418 711.

Comments are closed.